Home

Konkurs dla Autorów Gier

Wydawnictwo Hornet Games ogłasza konkurs dla autorów gier. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które zostaną przez nas wydane. Oraz będą miały szanse być zaprezentowane graczom na całym świecie.

Życzymy powodzenia i nie możemy sie doczekać na wasze projekty.
Formularz rejestracyjny znajduje sie pod linkiem.

 

REGULAMIN KONKURSU DLA AUTORÓW GIER

§1


1. Konkurs jest rozgrywany w 3 kategoriach:
• gra familijna
• gra imprezowa
• gra strategiczna/ekonomiczna

2. Ogólne cechy prototypu:
• gra karciana
• stopień trudności: średni
• czas rozgrywki do 40 minut

3. Komponenty:
• liczba kart nie przekraczajaca 156 sztuk,
• dopuszczalna jest mała liczba dodatkowych elementów: kostki, kubiki, meeple.


§2


1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie, czytelne podpisanie i przesłanie wraz z prototypem formularza rejestracyjnego.

2. Przesyłany do nas projekt gry nie może być obecnie obiektem dyskusji z innym wydawnictwem, a autor zobowiązuje się nie przedkładać go innym wydawnictwom do momentu ogłoszenia przez nas wyników konkursu.

3. Przesłany projekt gry nie mógł być wcześniej wydany przez inne wydawnictwo, a autor nie może już mieć podpisanej umowy na jego wydanie z innym wydawnictwem.

4. Osoba przysyłająca na konkurs projekt gry podpisuje oświadczenie, że jest jej autorem i gra nie jest plagiatem.

5. Przesłany prototyp gry musi zawierać instrukcję oraz wszystkie elementy niezbędne do rozegrania gry (karty, kostki, pionki itd.).


§3


1. Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2022r, decyduje data stempla pocztowego.

2. Prototypy należy wysłać w formie fizycznej, pocztą na adres: Hornet Games, pl. Mickiewicza 1, 34-120 Andrychów.
3. Autor ma możliwość zgłoszenia jednej gry w każdej z kategorii. Do każdego prototypu należy wypełnić formularz rejestracji.


§4


1. Testy otrzymanych prototypów zostaną przeprowadzone przez pracowników wydawnictwa Hornet Games wraz z zaproszonymi testerami.

2. Ostateczna decyzja, która gra jest najlepsza w danej kategorii, zostanie podjęta przez wydawnictwo Hornet Games. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.

3. Do autora, którego gra nie została nagrodzona może zostać odesłany jego prototyp, o ile twórca opłaci koszty wysyłki.

 

§5

1. Nagrodzony autor otrzyma możliwość podpisania umowy na wydanie jego gry. Po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczną się prace mające na celu dopracowanie gry oraz jej wydanie.

2. Niezależnie od tego, który projekt zostanie nagrodzony, wydawnictwo Hornet Games może być zainteresowane wydaniem gier słabiej ocenionych, a posiadających według nas potencjał.

3. Wydawnictwo Hornet Games zastrzega sobie prawo do przyznania kilku nagród w jednej kategorii.

4. Wydawnictwo Hornet Games zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody/nagród w wybranych kategoriach, jeśli spośród przesłanych projektów żadna gra nie kwalifikuje się do wydania.

 

The Suits season 1

The Suits season 2

The Suits season 3